Biografie

Bewaring as ‘n tema

Bewaring het Dalene altyd na aan die hart gelê. Eers was dit historiese geboue, en later die bewaring van die Knysna-bos.

Sy was op Graaff-Reinet as deel van dr Anton Rupert se restourasiespan by die bewaring van Stretch’s Court betrokke. Op Uniondale het sy ‘n restourasiespan saamgestel om die ou watermeul en ‘n fort uit die Boereoorlog vir die nageslag te restoureer.

Dalene het in 1978 met die Knysna-bos kennis gemaak en dit was die begin van ‘n hegte verhouding tussen haar en die Bos. Sy het haar dan ook vir die bewaring van die Bos beywer.

Dalene het die Bos gerespekteer en het altyd gesê mens kan nie met die verkeerde gesindheid bos toe gaan nie. Sy het ook altyd eers die Bos se toestemming gevra voor sy daar gaan navorsing doen het of ander mense soontoe geneem het.

Dalene was in 1986 die eerste ontvanger van die Suider-Afrikaanse Instituut van Boswese-toekenning buite die Departement Boswese. Sy was ook die eerste vrou wat hierdie toekenning ontvang het. Sy het die toekenning gekry vir haar werk oor die Knysna-bos, die vroeë houtkappersgemeenskap en die ontwikkeling van die houtbedryf op Knysna.

In 2004 ken die Departement Boswese hierdie eerbewys vir ‘n tweede keer aan haar toe om erkenning te gee aan haar uitsonderlike bydrae tot boswese in Suider-Afrika.