Toekennings

 • 1985 – ATKV Prosa-toekenning vir Kringe in ‘n bos
 • 1986 – Erepenning, Studenteraad, Universiteit van Pretoria, vir haar beduidende bydrae tot die mense van Suid-Afrika
 • 1986 – ATKV Prosa-toekenning vir Fiela se kind
 • 1986 – Die Suider-Afrikaanse Instituut van Boswese-toekenning. Hierdie eerbewys is deur die Suider-Afrikaanse Instituut van Boswese toegeken en Dalene was die eerste ontvanger daarvan buite die Departement Boswese. Sy was ook die eerste vrou wat hierdie toekenning ontvang het. Sy het hierdie toekenning vir Kringe in ‘n bos en Fiela se kind ontvang, en ook vir haar werk oor die Knysna-bos, die vroeë houtkappersgemeenskap en die ontwikkeling van die houtbedryf op Knysna.
  Sy het haar lesers aan die gemeenskap van verarmde en dikwels agterlike houtkappers bekend gestel wat in daardie dae in die Bos gewoon het. Sy het ook die belangrikheid van die bewaring van inheemse fauna en flora beklemtoon. Haar boeke is op ‘n grondige studie van die Knysna-bos en die houtbedryf in die omgewing gebaseer. Die Instituut is ook van mening dat die gespesialiseerde, tegniese en historiese inligting in haar boeke akkuraat is. Die Bosboutoekenning is die hoogste wat tans beskikbaar is vir die betekenisvolle bydrae tot Bosbou in Suid-Afrika.
 • 1988 – Ereburgerskap van Riversdal, haar geboortedorp
 • 1988 – ATKV Prosa-toekenning vir Moerbeibos
 • 1993 – Stab-toekenning (Stiftung für Abendländische Besinnung), Zurich, Switserland. Die Stab-toekenning, onder leiding van die gewese dr Hans Jenny, word jaarliks toegeken aan mense wat ‘n beduidende bydrae tot die ontwikkeling van die Westerse kultuur gemaak het. Dalene Matthee het hierdie toekenning in Switserland ontvang vir haar “warm en kragtige romans wat uitdrukking gee aan haar betrokkenheid in dié bedreigde omgewing en aan elke persoon se fundamentele reg tot ‘n kulturele identiteit” en vir haar “lewenskragtige literêre werk en haar ywerige belangstelling in natuurbewaring” (Beeld, 27 Augustus 1992).
  Sy was die eerste Suid-Afrikaner wat hierdie toekenning ontvang het.
 • 1994 – Ereburgerskap van Hartenbos, waar sy 25 jaar lank gewoon het
 • 1996 – ATKV Prosa-toekenning vir Susters van Eva
 • 2004 – Die Suider-Afrikaanse Instituut van Boswese-toekenning, ter erkenning van haar uitsonderlike diens aan boswese in Suider-Afrika
 • 2007 – SA Literêre Toekenning (postuum) – Department Kuns en Kultuur
 • 2015 – Sanlam Knysna Awards – Ter erkenning van haar uitsonderlike bydrae tot Knysna se gemeenskap en die verstaan van sy geskiedenis en mense wat Suid-Afrika se letterkundige erfenis verryk het

Hoogtepunte en prestasies
 • Voormalige president Nelson Mandela het haar boeke op Robbeneiland gelees terwyl hy in die tronk was. “Hy het die boeke van verskeie Afrikaanse skrywers gelees terwyl hy in die tronk was en het veral van die boeke van Dalene Matthee gehou. Hy het ook die fliek Circles in a Forest in die tronk gesien”. Mandela het haar ook gebel om haar geluk te wens met Pieternella van die Kaap, ‘n geskiedkundige roman wat onder meer op Robbeneiland afspeel.
  Die Burger, 22 Februarie 1990
  In Die Burger, 26 September 2005 is geskryf:

  • Die skrywer Elsa Joubert het gesê Dalene het daarin geslaag om mense wat nooit Afrikaans lees nie sover te kry om Afrikaans te lees.
  • Die literêre kritikus Wium van Zyl het gesê sy kan met die bekende Afrikaanse skrywer Langenhoven vergelyk word. “Soos hy, bied sy iets aan die intellektuele leser en aan die gewone leser. Sy stel die leser aan verskeie kwessies bloot. Sy was ‘n ekoloog en ‘n matige feminis wat met aandag en respek na die armes gekyk het.”
  • Die skrywer André P. Brink het gesê sy was een van “die werklik beduidende stemme in Afrikaanse literatuur.”
 • Haar boeke is in 14 verskillende tale vertaal.
 • Kringe in ‘n bos en Fiela se kind is vir meer as 20 jaar as voorgeskrewe boeke op skool gelees.
 • Sy het in 1998 ‘n toelae van die Nasionale Kunsteraad ontvang vir die gedeeltelike finansiering van haar navorsing vir Pieternella van die Kaap.
 • Sy is die enigste Afrikaanse skrywer van wie meer as een miljoen boeke in Afrikaans by Tafelberg Uitgewers in Suid-Afrika verkoop is.
  nb.book.co.za, June 19th, 2008